Giảm cân GM DIET

– Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty – Huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 0936.96.68.79

– Email: huyen1993dhqn@gmail.com

– Website: www.giamcangmdiet.com

Đăng ký mua sản phẩm